Raumalaisten yhdessä tekemä julkinen puisto

Millaisen puiston haluaisit kotikaupunkiisi, jos saisit yksin päättää? Kysymys esitettiin syksyllä 2018 kolmellekymmenelle 6–89-vuotiaalle raumalaiselle. Heidät oli valittu pelaajiksi kaksivuotiseen “peliin yhteisestä maaperästä”.

Keskustelupuisto on yhdessä toteutettu puisto. Sen muotoutumisprosessissa erilaiset visiot, ikäryhmät ja persoonallisuudet kävivät keskustelua toistensa kanssa. Keskustelu ulottui myös naapurustoon, alueen historiaan ja sen floraan ja faunaan.

Keskustelupuisto on Lönnströmin taidemuseon nykytaideprojekti, jonka on ideoinut taiteilijaduo Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen. Yhteistyökumppanina toimii Rauman kaupungin Wihertoimi. Puisto sijaitsee osoitteessa Kalliokatu 28-30, Rauma.

Säännöt /

Rules

30 pelaajaa
Osallistujia kutsutaan pelaajiksi. He edustavat karkeasti alueen tilastollista ikäjakaumaa.
30 players
The participants are called players. They represent approximately the statistical age distribution of the area.
2 vuotta
Projekti alkoi huhtikuussa 2018, jolloin pelaajat loivat yksilöllisiä puistovisioita. Koko kaupungille avoimia puiston avajaisia vietetään syyskuussa 2020.
2 years
The project started in 2018 as the players created their own visions of the park. The opening party for the whole city will be celebrated in September 2020.

Talven tullen

Silloin tällöin hippunen lunta, kukkaset nukkuu talviunta. Puiston työkalut varastoon viety, joulukuusi on tilalle tuotu. Joulupuuhun saat koristeen tuoda, kuka vaan voi iloa suoda.  ...

Myrskyn jälkeen…

Myrsky oli tulossa. Siitä tiedotettiin hyvin kattavasti ja ihan valtakunnallisesti. Aluksi olin hieman fatalistinen ja oletin, että kyllä myrsky kestetään. Jos puu ei kestä, se kaatukoon.. Kyll...

A Public Park – Made by Residents of Rauma

If you could decide, what kind of a park would you like to have in your hometown? In autumn 2018 this question was put to thirty Rauma residents between the ages 6–89. They had been chosen to be players in a two year “Public Space Game”.

Conversation Park is a collectively realised park. Different visions, age groups and personalities were in conversation while the park was forming. The dialogue was as well extended into the neighbourhood, the history of the area and its flora and fauna.

Conversation Park is a contemporary art project by Lönnström Art Museum, initiated by the artist duo Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen. It is made in collaboration with Rauman kaupungin Wihertoimi. The park is located at Kalliokatu 28-30, Rauma. 

Pelistä

Keskustelupuisto projektissa 30 eri ikäistä raumalaista tekivät kaupunkiinsa julkisen puiston vuosina 2018–2020.

Pelilautana toimi 1900 m2 rakentamaton tontti Rauman keskustassa. Se jaettiin 30 osaan ja palstat arvottiin pelaajien kesken. Ensimmäisen viiden pelisiirron kuluihin oli varattu jokaiselle 200 euroa, seuraavaan pelitapaamiseen mennessä käytettäväksi. Pelaajat saivat halutessaan yhdistää maatilkkujaan, ideoitaan sekä pelirahaansa. Kuudetta ja viimeistä siirtoa varten koko ryhmälle oli varattu 14 000 euroa puiston viimeistelyyn. Kalleinen ja Kochta-Kalleinen olivat toimineet pelinvetäjinä ohjaamatta kuitenkaan puiston sisältöä.

About the Game

 In April 2019, the project’s game board, a 1,900 square metre plot of undeveloped land in the centre of Rauma, was divided into 30 sections, which were distributed among the players by lot.

In five meetings held in the space of two years, each player received 200 euros to be used before the next meeting. During the game, the players could choose to tend only their own section or to pool resources – the money, the land, the ideas. In the sixth and last meeting, the players were collectively given 14,000 euros for the finalisation of the park. Kalleinen and Kochta-Kalleinen served as game facilitators without actually steering the direction of the game. 
6 siirtoa
Pelaajat muuntavat pelialueen puistoksi kuusivaiheisessa prosessissa. Vaiheita kutsutaan pelisiirroiksi.
6 moves
The players have been transforming the game area into a park during a process including 6 phases. The phases are called “game moves”.
200 euroa
Jokainen pelaaja sai 200 euroa kunkin pelisiirron kuluihin. He voivat halutessaan yhdistää pelirahojansa, palstojaan ja ideoitaan.
200 euros
Each player received 200 euros for the costs of the current game move. The players could collaborate and combine their game money, plots of lands and ideas. 

Taiteilijat /
Artists

Yhteydenotto /
Contact

Feel free to contact us directly or by the form below.
+358 45 2610 504  or info[at]lonnstrominmuseot.fi