KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Vastauksia kysymyksiin, joita et edes tiennyt sinulla olevan

OSALLISTUJAT

Kuinka voin osallistua peliin?
Kuka tahansa Raumalla asuva voi hakea peliin täyttämällä ja lähettämällä keskustelupuisto.fi sivulla olevan sähköisen hakemuksen 30.9.2018 mennessä.
Millä perusteella pelaajat valitaan?
Tavoitteena on, että pelaajat edustavat ikärakenteeltaan kaupungin asukkaita. Myös hakulomakkeessa annettavat lisätiedot saattavat vaikuttaa valintapäätökseen.
Voimmeko hakea projektiin ryhmänä?
Vain yksilöt voivat hakea mukaan. Jos teitä on ryhmä innostuneita pelaajaehdokkaita, lähettäkää jokainen oma hakemus meille! Toinen vaihtoehto on, että ryhmä valitsee yhden pelaajan, joka toimii ryhmän puolesta. Silloin ryhmästä tulee taustatuki pelaajalle. Vain valitut pelaajat voivat kuitenkin ottaa osaa yhteisölliseen päätöksentekoon pelaajien kesken järjestetyissä pelitapaamisissa.
Mitä taitoja minulla tulee olla, jotta voisin osallistua?
Mitään erityistaitoja ei tarvita osallistumiseen. Jos sinulla kuitenkin on jotain erityisiä kiinnostuksen kohteita tai taitoja, kuulemme niistä mielellämme hakemuslomakkeessa! Etsimme pelaajiksi erilaisia ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman laaja-alaisesti koko kaupungin väestöä.
Kuinka muualla asuvat läheiseni voivat seurata peliä?
Keskustelupuisto.fi -verkkosivulla tulee olemaan kuvaus kaikista pelaajista, sekä pelaajien pitämä blogi, jossa he kertovat ideoistaan ja teoistaan pelialueella. Alueelle asennetaan myös muutoksia säännöllisesti tallentava kamera, jonka ottamia kuvia voi katsoa verkkosivulta. Näiden lisäksi haastattelemme jokaista pelaajaa ennen ja jälkeen pelin.

MITÄ OSALLISTUMINEN PITÄÄ SISÄLLÄÄN

Kuinka paljon osallistumiseen menee aikaa?
Maatilkun muuntaminen julkiseksi puistoksi on aikaa vievää. Peliin sisältyy ideointia, neuvotteluja sekä konkreettista työskentelyä alueella. Toivottavasti tämä ei säikäytä sinua – uskomme, että siitä tulee hauskaa!
Mitä kaikkea osallistuminen sisältää?
Osallistujat sitoutuvat seuraavaan:
a) taiteilijoiden tekemään videoitavaan haastatteluun syksyllä 2018
b) oman puistosuunnitelman luomiseen syksyllä 2018
c) kuuteen pelitapaamiseen vuosien 2019–2020 aikana
d) säännölliseen työskentelyyn puistossa toukokuusta syyskuuhun vuosina 2019 ja 2020
e) lyhyiden verkkosivulla julkaistavien blogiraporttien kirjoittamiseen jokaisen pelisiirron jälkeen.
En osaa tehdä blogitekstiä. Mitä teen?
Ei haittaa! Riittää, että toimitat meille jossain muodossa lyhyen tekstin siitä, mitä olet tehnyt pelialueella – me voimme julkaista sen verkkosivun blogissa puolestasi.
Mitä jos minun täytyy lopettaa peli kesken?
Toivomme ja rohkaisemme pelaajia pysymään mukana alusta loppuun. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jäljelle jäävät pelaajat päättävät, kuinka toimia jäljelle jäävän maatilkun ja vapautuvan pelirahan kanssa.

PELIN AIKATAULU

Milloin pelitapaamiset pidetään?
Lauantaina 27.4.2019 pidetään ensimmäinen pelitapaaminen. Siellä arvotaan pelaajien kesken 36 maatilkkua. Jokainen vastaanottaa ensimmäisen 200 € pelirahansa. Seuraavat pelitapaamiset pidetään 15.6. ja 17.8.2019. Vuoden 2020 kolmen pelitapaamisen päivämäärät päätetään myöhemmin.
Milloin pelaajien yksilölliset haastattelut pidetään?
Ennen ja jälkeen pelin - aikatauluista sovitaan erikseen jokaisen pelaajan kanssa.
Pitääkö henkilökohtaisen puistosuunnitelmani olla valmis ennen pelin alkua?
Ei tarvitse. Pelaajilla on valituksi tulemisen jälkeen aikaa suunnitelmiensa tekemiseen. Syksyllä 2018 tapaamme pelaajat yksittäin ja tuemme tarpeen mukaan ideointia.
Mitä puistolle tapahtuu, kun peli loppuu vuonna 2020?
Keskustelupuiston maankäyttölupa on vuoteen 2022 asti.

PELILLISYYS

Kuinka voin voittaa pelin?
Tässä pelissä ei ole voittajia eikä häviäjiä.
Miksi tätä sitten kutsutaan peliksi?
Koska prosessi on pelinomainen.
Mitkä ovat pelin säännöt?
Pelin säännöt ovat luettavissa täältä. Nämä säännöt ovat pysyviä, eikä niitä voi muuttaa. Pelitapaamisissa on kuitenkin mahdollista ehdottaa uusia sääntöjä ja tehdä niihin yhdessä muutoksia.
Voinko tehdä pelirahalla mitä tahansa?
Pelirahan voit käyttää mihin tahansa sellaiseen, joka silminnähden muuttaa pelissä hallinnoimaasi maatilkkua - lait ja turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Pelaajien tulee säilyttää kuitit tekemistään hankinnoista ja luovuttaa ne seuraavassa pelitapaamisessa pelin pankkiirille.
Kuinka pelaajat tekevät ratkaisuja, jos heillä on erilaisia visiota puistoksi?
Pelitapaamisissa pelaajat keskustelevat ideoistaan ja suunnitelmistaan. Sen jälkeen pelaajilla on aina mahdollisuus joko jatkaa oman henkilökohtaisen suunnitelmansa työstämistä tai yhdistellä muiden pelaajien kanssa ideoita, maatilkkuja ja pelirahaa. Vain viimeisessä siirrossa saatava isompi summa, 14 000 €, saadaan käyttöön vain, mikäli pelaajat pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, miten se käytetään.