LAPSET HAASTATTELEVAT / INTERVIEW BY CHILDREN

Rauman Freinet -koulun oppilaat haastattelivat meitä, ja Rauman Nuorten työpaja valmisti siitä videon! Erityiskiitos Nuorten työpajan Suvi Vidqvistille suuresta työstä! //

The pupils of Freinet School of Rauma interviewed us, and the youth workshop Nuorten työpaja made a video out of it! Special thanks for Suvi Vidqvist for the hard work!