IKÄRAKENNE / AGE STRUCTURE

Pelaajien tulisi edustaa Rauman ikärakennetta, joka näkyy alla olevasta taulukosta vuoden 2017 osalta. Taulukon mukaisesti tarvitsisimme mukaan neljä alle 10-vuotiasta pelaajaa ja kaksi yli 80-vuotiasta pelaajaa. // The players should represent the age structure of Rauma. In the table below you can see the most recent numbers for 2017. We need for example 4 players under 10 years and 2 over 80 years.

IKÄLUOKAT IHMISET % PELAJAT
– 9 3897 9,84 4
10 – 19 4025 10,16 4
20 – 29 4525 11,42 4
30 – 39 4714 11,90 4
40 – 49 4661 11,77 4
50 – 59 5332 13,46 5
60 – 69 5953 15,03 5
70 – 79 3959 9,99 4
80 – 89 2119 5,35 2
90 – 429 1,08 0
total 39614 100 36